een ijsvogel heb ik nooit gezien
  
 een egel wel 
 hij leefde nog
 met in zijn lijf een gapend gat
  
 hij trok zich terug in onze schuur
 en gaf de geest
 zo vond ik hem
  
 maden krioelden over zijn ontbindend lijk
 ijsvogels eten vis 

Bij een gedicht van Hans Faverey met de beginregels: De mooiste vogel, die door ijsvogels / kan worden gemaakt, is zelf // een ijsvogel. // …
In: Gedichten 1962-1990 (2010), p. 654.