┬ę Andro de Jong
van een afstand keken wij
hoe kilte onder haar vleugels kroop

wij droegen dekens aan en woorden
die wij niet over onze lippen kregen
onze lichamen hielden we voor onszelf

tegen de winter 
legden we haar in het vuur