foto Selver Učanbarlić via Pixabay

In Altforst is bij een pluimveebedrijf
een uitbraak van hoog pathogene
vogelgriep geconstateerd.  

Voor duivenliefhebbers in het
beschermings- en toezichtsgebied
gelden de volgende regels:  

Geen andere mensen
op het hok toelaten.  

Er moeten passende maatregelen
om te voorkomen dat de duiven
in contact komen met duiven
van andere liefhebbers
of met andere vogels.  

Even kort loslaten
is dus toegestaan
een open hok niet.

Een readymade. Bron: https://www.duivensportbond.nl/nieuws/vogelgriep-in-altforst