foto Selver Učanbarlić via Pixabay
 In Altforst is bij een pluimveebedrijf 
 een uitbraak van hoog pathogene 
 vogelgriep geconstateerd.
  
 Voor duivenliefhebbers in het
 beschermings- en toezichtsgebied 
 gelden de volgende regels:
  
 Geen andere mensen 
 op het hok toelaten.
  
 Er moeten passende maatregelen
 om te voorkomen dat de duiven 
 in contact komen met duiven 
 van andere liefhebbers 
 of met andere vogels. 
  
 Even kort loslaten 
 is dus toegestaan
 een open hok niet. 

Een readymade. Bron: https://www.duivensportbond.nl/nieuws/vogelgriep-in-altforst